Main Navigation

Main Content

zero emission: Noll utsläpp, full prestanda

Det är zero emission-serien från Wacker Neuson med ett grönt "e".De utsläppsfria produktinnovationerna från Wacker Neuson står för särskilt användar- och miljöskydd utan att prestandan påverkas. Zero emission-serien omfattar två batteridrivna stampar, dual power-grävmaskinen, en eldriven hjullastare och en elektrisk banddriven dumper. Med denna serie går Wacker Neuson ett till steg i riktning mot framtiden och erbjuder kunderna möjligheten att arbeta helt utan utsläpp.

Med serien av utsläppsfria produkter bevisar Wacker Neuson sitt innovationsledarskap inom detta segment. Ingen annan tillverkare erbjuder ett så omfattande sortiment av eldrivna byggmaskiner och byggutrustning som kan härledas till kunders ständigt stigande efterfrågan.

Den banddrivna dumpern DT10e med eldrivning används alltid, när det vid materialtransport inte skall uppstå några avgasutsläpp. Byggföretag använder dumpern som har en maximal nyttolast på 1 000 kilogram till exempel vid demoleringsarbeten inomhus. Tack vare sina kompakta mått och en bredd på knappt 80 centimeter, passar den banddrivna dumpern genom varje standarddörr. I dess inre är tre elmotorer monterade. Två motorer driver alltid de båda banden och ytterligare en annan elmotor används för arbetshydrauliken. Vad det gäller prestanda, men också stabilitet, är den eldrivna dumpern lika bra som den dieseldrivna modellen. Stigningsförmågan med lastat flak är 20 grader (36 procent). Dumpern kan användas upp till åtta timmar.

Främst vid arbeten i diken och inomhus kan de batteridrivna stamparna AS30e och AS50e visa sin styrka fullt ut. Arbete utan utsläpp skonar inte bara användaren, utan utökar också stampens användningsområde. Den mindre modellen är en specialstamp för komprimering av rörgravar. AS50e används för klassiska arbeten med stampar. Det uppladdningsbara batteriet – som kan användas oberoende av modell – går att demontera utan verktyg, så att användaren kan byta ut det tomma uppladdningsbara batteriet mot ett laddat med endast några få handtag. Tack vare inga utsläpp uppfyller båda modellerna utan problem de stränga kraven, exempelvis för byggplatser i innerstaden. Ytterligare en fördel är de låga driftkostnaderna, eftersom typiska underhållsarbeten för konventionella stampar, exempelvis vid förgasaren, faller bort för den batteridrivna stampen. Genom eldriften är det möjligt att spara in ca 55 procent av löpande kostnader.

Med tillvalet dual power kan det externa elhydrauliska drivaggregatet HPU8 anslutas till minigrävmaskinen 803 från Wacker Neuson. Med hjälp av aggregatet drivs grävmaskinen endast med el och på så vis utsläppsfritt. För användaren är den okomplicerade hanteringen särskilt viktig. Om grävmaskinen behövs för demolerings- och saneringsarbeten eller renoveringar inomhus, kör användaren den till arbetsplatsen med hjälp de dieseldrivna lastbilarna. I utjämningsbladet finns två öppningar där enheten HPU8 kan hängas upp för transport. Föraren tar med andra ord helt enkelt med sig aggregatet med hjälp av den här transporthållaren. Väl framme vid arbetsplatsen, ansluter föraren helt enkelt den externa enheten till grävmaskinens underrede. På det sättet går det att också vid eldrift obegränsat behålla svängradien på över 360 grader – det betyder full rörelsefrihet vid arbete.

Företag som beslutar sig för den kompakta, batteridrivna hjullastaren WL20e, måste inte göra några nedskärningar vad det gäller prestanda och kan samtidigt dra fördel av att det inte finns några utsläpp. Prestandaparametrar motsvarar de dieseldrivna hjullastarna och överträffas till och med i vissa punkter som till exempel vad det gäller tipplaster som räcker för upp till 1 350 kg tack vare batteriet. Det används ett bly-syre-batteri som används inom industriområdet. Två separata elmotorer, en för färddrivningen och en för arbetshydrauliken, sörjer för att energiförbrukningen minimeras, eftersom prestandan används endast då den verkligen behövs. WL20e övertygar med sin dynamiska och kraftfulla start som användare direkt känner vid varje acceleration. Noll utsläppt lönar sig till exempel vid arbeten i växthus, vid sanering av byggnader eller i parkeringshus – med en höjd på 2,25 meter och en bredd på endast något över en meter, är det inget problem för den kompakta hjullastaren. Om det uppladdningsbara batteriet är fullständigt laddat, kan du arbeta med hjullastaren upp till fem timmar – tillräckligt med tid för typiska arbetsuppgifter som varutransport över korta sträckor.

Mer information hittar du på  www.wackerneuson.com/zeroemission